ابزاردقیق

دنیا هر روز رو به پیشرفت است برق و ابزار دقیق هم هرساعت پدیده ای نو به جهان عرضه میکند

ابزار دقیق چیست؟

                                        به نام یزدان پاک

 

در ابتدا باید عرض کنم منبع و مرجع نوشته های من در زمینه ابزار دقیق

بیشتر از دو کتاب به نامهای ابزاردقیق و کنترل فرآیند تالیف آقای مهندس

محسن تقوی فر و کتاب ابزار دقیق و اجزاء کنترل تالیف آقای دکترسید

کمال الدین نیکروش میباشد.

 

 ابزار دقیق به چه معناست؟(ابزاردقیق چیست؟)

اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مورد نظر و وسایل و دستگاههای مورد نیاز

در ارتباط با تبدیل و انتقال آنها را ابزار دقیق میگویند.

کنترل فرآیند چیست؟

کنترل متغیرهای فرآیند از جمله فشار.دما.سطح.جریان......در فرآیند صنعتی

را کنترل فرآیند میگویند.

در صنعت پالایش وبهره برداری نفت و گازاندازه گیری و کنترل کمیتهای

اصلی زیر حایز اهمیت فوق العاده میباشند:

1-اندازه گیری فشار و کنترل آن

Measuroment of the pressure and its control

2-اندازه گیری جریان مایعات وکنترل آنها

Measuroment of the flow and its control

3-اندازه گیری درجه حرارت(دما)وکنترل آنها

Measuroment of the temperature and its control

4-اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات و کنترل آنها

Measuroment of the level and its control

و در صنایع دیگر ممکن است کمیتها یا متغیرهای دیگری مانند سرعت یا

موقعیت در سیستم های سرومکانیسم مورد نظر باشد.

برای اندازه گیری و کنترل این کمیتها در صنعت از انرژیهای ذیل بصورت

جداگانه یا با یکدیگر بشرح زیر استفاده میشود.

1-انرژی هوای فشرده (سیستم نیوماتیک ) pneumatic

2-انرژی مایعات فشرده (سیستم هیدرولیک )hydraulic

3-انرژی برق (سیستم الکترونیک )electronic

4-ترکیبی از انرژی های فوق تواما مانند سیستم نیوماتیکی و الکترونیکی با هم

در کنترل استفاده میشوند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ساعت ۲۲:۳۲ بعد از ظهر  توسط عرفان  |